Yükleniyor...

Yükleniyor...

AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

MESLEK ELEMANI TANIMI

Ahşap Mobilya İmalatçısı; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, oturma, dinlenme, yemek yeme, yatma, depolama, çalışma ve sergileme amaçlı olarak iç ve dış mekânlarda kullanılan her türlü ahşap mobilyanın bilgisayar teknolojilerini de kullanarak yapısal sistemini çözümleyip projelendiren, malzemeleri analiz edip maliyetlendiren, tüm üretim sürecini kontrol altında tutup aksaklıklara müdahale eden, süreci öngörülen plan dahilinde yürüten ve denetleyen kişidir.

EĞİTİM SÜRESİ

Meslek programının toplam eğitim süresi 90 saat olarak planlanmıştır.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Kurs programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır. Mesleki uygulamaların içeriği, mesleğe ait modüllerin yanında, sektörün beklentilerini de karşılayacak şekilde oluşturulmuştur.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

İSTİHDAM ALANLARI VE NİTELİKLERİ

İşsizlik oranı yüksek olan ülkemizde, vasıfsız elemanların bu alanda eğitimleriyle vasıflı eleman halinde çalışmaları ve ahşap mobilya sektöründe istihdam edilmeleri sağlanabilir. Böylece kişilerin meslek sahibi olmaları, kendi iş yerlerini kurma veya bu becerileriyle başka kurum veya kuruluşlarda iş bulmaları sağlanmış olur.

Mobilya imalatçılarının çalışma alanı oldukça geniştir. Türkiye’nin her köşesine yayılmış küçük atölyelerden başlayıp büyük mobilya fabrikalarına kadar geniş bir alanda çalışabilirler, kendi işyerini açabilirler. Askeri Kuruluşlar, Demiryolları vb. kamu kuruluşlarında da mobilyacı olarak çalışılmaktadır.

Teknolojik gelişmeler her alanı olduğu gibi mobilyacılık alanını da dolaylı veya doğrudan etkilemektedir. Doğrudan etkilenmektedir çünkü gelişmiş, elektronik cihazlarla daha karmaşık, küçük parçalar daha kısa zamanda ve daha kaliteli yapılabilmektedir. Bu da mobilya ürünlerinin çeşitlenmesine ve üretimin hızlanmasına neden olmaktadır.

Sektörde yeterli sayıda meslek bilgisine sahip iş gücü eksikliği yaşanmaktadır. Bu eksiklik, alanın bütün dallarında ileri düzeyde hissedilmektedir. Ahşap Mobilya alanında gün geçtikçe gelişmeler olmakta ve yeni ürünler piyasaya çıkmaktadır. Buna paralel olarak vasıflı eleman ihtiyacı da artmaktadır. Mesleğin yürütülebilmesi için çalışacak elemanların makine araç gereçlerini tanıma ve kullanma becerisine,  resim çizme ve okuma bilgisine sahip olması gerekir.