Yükleniyor...

Yükleniyor...

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİMCİ (CAD I-II) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİMCİ (CAD I-II) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

 

MESLEK ELEMANI TANIMI

Bilgisayar programlamanın mantığını kurabilen, algoritma ve akış şemalarını oluşturabilen kişidir.

EĞİTİM SÜRESİ

Meslek programının toplam eğitim süresi 120 saat olarak planlanmıştır.

 

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. AutoCAD programını kendi meslek alanlarındaki tasarım ve proje çalışmalarında etkin bir biçimde kullanabilme bilgi ve becerisi edinir. Kursun genel amacı, endüstriyel üretimde, imalatı yapılacak ürünlerin, yapım montaj ve komple montaj resimleri ile bakım ve kullanım kataloglarını bilgisayar destekli çizim ortamında iki ve üç boyutlu çizebilen personel yetiştirmektir. Kurs programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır. Mesleki uygulamaların içeriği, mesleğe ait modüllerin yanında, sektörün beklentilerini de karşılayacak şekilde oluşturulmuştur.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

İSTİHDAM ALANLARI VE NİTELİKLERİ

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Makine imalat sektöründe istihdam edilebilir. Bilgisayar destekli çizimciler devlete ait kuruluşların inşaat birimlerinde özel mimarlık ve mühendislik bürolarında görev alabilirler. İşletmelerin tasarım ve proje departmanlarında, mimarlık ve mühendislik bürolarında, İnşaat ve mobilya sektörünün teknik departmanlarında, Makine ve kalıpçılık yapan şirketlerin teknik departmanlarında, Fabrika ve işyerlerinde, tasarım ve projelendirme alanında çizim ve tasarım elemanı olarak çalışabilirler.