Yükleniyor...

Yükleniyor...

MERMER VE TAŞ KAPLAMACI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MERMER VE TAŞ KAPLAMACI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

MESLEK ELEMANI TANIMI

Mermer ve Taş Kaplamacı; yapı yüzeylerine mermer döşeme işleri ile

bunlara ait hesapları yapan nitelikli kişidir.

EĞİTİM SÜRESİ

Meslek programının toplam eğitim süresi 120 saat olarak planlanmıştır.

 

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Kurs programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır. Mesleki uygulamaların içeriği, mesleğe ait modüllerin yanında, sektörün beklentilerini de karşılayacak şekilde oluşturulmuştur.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

İSTİHDAM ALANLARI VE NİTELİKLERİ

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler İnşaat Teknolojisi Alanında; Yapı- İnşaat sektöründe; Betonarme inşaat şantiyelerinde, Yapı elemanları üretim tesislerinde vb. yerlerde çalışabilirler.