Yükleniyor...

Yükleniyor...

Avrupa Birliği Projesi

Avrupa Birliği Projesi

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir

SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ

(PYE II) HİBE PROGRAMI

ELAZIĞ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

TRH1.2.PYEIS/P-03/182

Elazığ OSB’de Nitelikli Eleman İhtiyacı İçin Sistem Kurulması Projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın program otoritesi olarak yürüttüğü Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) Hibe Programı’nın amacı; genç istihdamı destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak daha çok kişinin istihdam edilmesini sağlamaktır. 2016-2017 yılları arasında uygulanacak proje Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı–Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile yürütülen projenin toplam bütçesi 360.623,28 Avrodur. Hibe programı kapsamında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı adına “Elazığ OSB’de Nitelikli Eleman İhtiyacı İçin Sistem Kurulması” isimli projemiz ile Elazığ OSB’deki firmaların nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak bir sistem kurmak suretiyle işsiz gençlerin iş bulma ve istihdamda kalmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Projemiz ile;

  • EOSM müdürlüğü bünyesinde İstihdam Merkezi birimimiz kurulacaktır. Özellikle ihale yoluyla alınacak web tabanlı izleme sistemi ile OSB’de bulunan 112 işletmenin tamamı eleman ihtiyacını online olarak talep edebilecek ve sürdürülebilir bir işbirliği koordinasyonu sayesinde işletmeler istenilen niteliklere uygun elemanlara rahatlıkla ulaşabileceklerdir. İşsiz gençlerin iş bulma ve istihdamda kalmaları sağlanacaktır.
  • 30 tanesi kız öğrenci 30 tanesi de engelli olmak üzere toplam 250 gence 9 meslek dalında* toplam 1366 saat eğitim verilirken 3 başlıkta kişisel gelişim semineri düzenlenecektir. Verilecek olan iletişim becerileri, stres yönetimi seminerleri ile gençlerin iş yerine uyumları sağlanırken, insan kaynakları alanında da istihdam olanağı yaratılacaktır. Proje kapsamında hedef gruplara verilecek olan iş sağlığı güvenliği eğitimi ile bireyler çalışma hayatındaki tehlikelere karşı hazırlıklı hale gelecek ve firmaların eğitimsiz personel sebebi ile karşılaşabileceği olumsuzlukların önüne geçilecektir. Eğitim sonunda gençler meslekleriyle ilgili en az AYÇ 2 seviyesinden mesleki yeterlik belgesi sahibi olacaklardır. Kursiyer ilanına çıkılmış olup, Elazığ’da ikamet eden 15-29 yaş aralığında düşük öğrenim düzeyinde, üniversite mezunu, lise mezunu, eğitimine devam eden veya engelli 250 işsiz genç için eğitimler Mayıs ayı içerisinde başlayacaktır. Ara eleman olarak istihdam edilmek üzere mesleki eğitim verileceği için gençlerimizin işe yerleşme imkânları artacaktır.
  • Eğitim alan 250 gencin tamamı toplam 30 işletmede 2’şer ay boyunca (360’ar saat) staj yapacaktır. Staj sonrasında 150 katılımcının işe yerleşmesini hedefliyoruz.
  • 75’i kadın 250 Teknoloji Fakültesi öğrencisi 14 hafta süreyle işyeri eğitimi adı altında staj yapacak sonrasında 150 öğrencinin işe başlamasını hedefliyoruz.

Elazığ’daki işletmelerin ana ihtiyacı kalifiye eleman yetiştirilmesidir. Hedef gruptaki işsiz gençlere verilecek olan eğitimler ile mesleki açıdan donanımlı eleman sayısı artırılarak işletmelerin yetkin personel ihtiyacı karşılanmış olacaktır. İşletmeler bünyelerine kattıkları eğitimli personel sayesinde üretim kapasitelerini artıracak ve süreçlerini iyileştirebileceklerdir. Aynı zamanda stajer olarak işletmelere başvuran gençler belirli mesleki eğitimlerden geçmiş gençler olacağından staj süreçlerinde yaşanan sorunların önüne geçilmiş olacaktır.

 

PROGRAM SÜRESİNCE MADDİ KAZANÇ OLACAK MI?

•Mesleki Eğitim Programına katılanlara programa katıldıkları her gün için € 3 Staj eğitimleri için ise € 4,5  gündelik cep harçlığı ödenecektir.

• Program süresince Staj yapacak ve İş yeri eğitimi yapacak 250 öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini karşılıyor.

• Üniversite öğrencilerinin burs ve öğrenim kredileri kesilmez.

 

PROGRAM NE KADAR SÜRÜYOR?

Günde en az 5 saat eğitim programlarından birine katılabilirsiniz.

Haftada en fazla 5 gün uygulanır.

 

PROGRAM İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ekli başvuru formunda aşağıdaki listede belirtilen eğitim konu başlıklarından katılmak istediğiniz programı belirterek gerekli bilgileri doldurduktan sonra Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İstihdam Merkezi Ofisimize elden teslim ediniz.

Başvuru Formunu İndirmek için Tıklayınız

İletişim

Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler İdari Binası Yazıkonak/ELAZIĞ

Tlf: (+90 424) 255 50 22- 255 16 00   Fax:(+90 424) 255 10 05

E-mail:  elosim@elazigosb.org.tr

Website: www.elazgosb.org.tr

 

Proje Kapsamında Eğitim Konuları 

Basınçlı Döküm Elemanı Eğitimi
Doğalgaz ve Petrol Boru Hattı Kaynakçısı Eğitimi
Gazaltı Kaynakçısı Eğitimi
CNC Programcısı Eğitimi
Ahşap Mobilya İmalatçısı Eğitimi
Bilgisayar Destekli İç Mekan Tasarımcısı Eğitimi
Ahşap Doğramacı Eğitimi
Bilgisayar Destekli Çizimci (CAD I) Eğitimi
Bilgisayar Destekli Çizimci (CAD II) Eğitimi
Mermer ve Taş Kaplamacı Eğitimi
İletişim Becerileri Semineri
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Semineri
Stres Yönetimi Semineri

 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Elazığ Organize Sanayi Genel Müdürlüğü sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.