Yükleniyor...

Yükleniyor...

AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

BİR MİLYON İSTİHDAM PROJESİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uyarınca, Bir Milyon İstihdam Projesi kapsamında veri sorumlusu olan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kişisel verilerin işlenmesine dair usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Bir milyon istihdam projesi kapsamında bu metnin ilgili kısımlarında belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verileriniz,

projenin hedefleri kapsamında işlenmelerini gerektiren amaç ile bağlantılı, sınırlı ve

ölçülü şekilde,
tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en

güncel halini koruyarak,

kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, yeniden düzenlenmekte, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılmakta, KVKK'nın öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılmakta ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Bir Milyon İstihdam projesi kapsamında aşağıdaki kişisel veriler işlenebilmektedir:

Kimlik Verisi

T.C. Kimlik No, Ad Soyad, Doğduğu İl, Doğum Tarihi, Medeni Hali, Cinsiyet, Aile Sıra No, Sıra No, Cilt, Yeni Kimlik Seri No, Uyruğu

İletişim Verisi

Yaşadığı Yer, E-Posta, Cep Telefonu, İş telefonu, Varsa Dahili Numara, Ülke (Ev Adresi), İl (Ev Adresi), Ev Adresi, Ülke (İş Adresi), İş Adresi, Sosyal Ağlar, Web Site, GitHub

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Üyelikler (Dernek, STK, Vakıf gibi), Engel Durumu, Adli Sicil Kaydı, Kan Grubu, Sigara Kullanımı

Eğitim Verisi

İlkokul ve Ortaokul Bilgileri, Lise Bilgileri, Ön Lisans Bilgileri, Lisans Bilgileri, Yüksek Lisans Bilgileri, Doktora Bilgileri ve Post Doktora Bilgileri, Not Sistemi ve Not Ortalamaları, Başlama Bitiş Tarihleri, Mezuniyet Durumları, Bölüm, Eğitim Dili, Yurt Dışı Eğitim Bilgileri, Uzmanlık ve Yetkinlikler, Tamamlanan İşler, Sertifika Bilgileri, Sınav Bilgileri, Yabancı Dil Bilgileri

Görsel ve İşitsel Veri

Kullanıcı Fotoğrafı, Ses Kayıtları

Aile ve Yakını Verisi

Çocuk Sayısı, Kişiye Ulaşılamadığında İletişime Geçilecek Kişi Bilgileri, Adı Soyadı, Yakınlık Durumu, Telefon Numarası, E- Posta Adresi

Çalışma Verisi

Meslek Unvanı, Meslek /İş, Çalışma Şekli, Sektör, Çalışma Tipi, İş Tanımı, Çalışma Durumu, İşe Başlama Tarihi

Diğer

Hobiler ve İlgi Alanları, Özgeçmiş Başlık, İş Arama Durumu, Kariyer Hedefi, İlgilendiğiniz İş Alanları, Çalışmak İstediğiniz

 

İller, Ücret Beklentisi, Ön yazı, Seyahat Engeli, Sürücü Belgesi, İşaret Dili Bilgisi, Özgeçmiş Doldurma Oranı, Sisteme Son giriş zamanı, Sistem Son güncelleme zamanı, Sistem Son güncelleme işlemi, KVKK Metni Onaylama, Son Yapılan İşlemler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Bir Milyon İstihdam projesi kapsamında kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde geçen hususlara rıza vermeniz durumunda aşağıdaki yöntemlerle;

Bir Milyon İstihdam projesi web sitesine kayıt yaparak ve öz geçmiş bilgilerinizi doldurarak,

E-devlet uygulaması üzerinden giriş yaparak ilgili sayfada yapılan yönlendirmeler

doğrultusunda istenen verileri girerek,
Bir Milyon İstihdam projesi web sitesi üzerinden istek, talep veya hata bildirimlerinizi

yaparken istenen verileri sisteme girerek veya çağrı merkezimiz tarafından talep edilen verileri bildirerek

toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Bir Milyon İstihdam projesi kapsamında kişisel verileriniz açık rıza vermeniz durumunda aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Kamuda ve özel sektörde bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın öz geçmişlerinin oluşturulması,

 • Gönüllü eğitmen olmak isteyen kişilerin bilgilerinin oluşturulması,

 • Sistemimizde oluşturulan özgeçmişlerin, istihdam etmek amacıyla sistemimize kayıt

  yaptıran kamu kurumları veya özel sektör şirketleri ile paylaşılması,

 • Kullanıcıların kariyer gelişimi için BTK Eğitim Platformu ile entegrasyon sağlanarak

  kullanıcıların BTK Akademi üzerinden sağlanan eğitimlerden faydalanması,

 • Kullanıcıların kariyer gelişiminin takip edilmesi,

 • Kullanıcıların talep, istek ve karşılaştığı hataları bildirmesi için web sitesine, iletişim

  sayfasına ve/veya çağrı merkezine başvuru yapabilmesi,

 • Çağrı merkezi üzerinden yaptığınız istek, talep, hata bildirimlerinin kalite standartları

  gereği kayıt altına alınması için ses kaydının alınması.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE

PAYLAŞILMASI

Web sitemizde paylaştığınız kişisel verileriniz istihdam edecek kamu kuruluşları ve yurt içi ve dışı özel sektör şirketleri, iktisadi işletmeler ile paylaşılabilmektedir.

Yukarıdaki koşullarla paylaştığınız veriler istihdam edecek kuruluş tarafından herhangi bir şekilde veri işlemeye tabii tutulduğunda bu kuruluş da veri sorumlusu olarak yükümlülük altına girmektedir. Proje aracılığıyla söz konusu istihdam edecek kuruluşun erişimine açılmış

verileriniz ile ilgili talebiniz olması halinde, talebiniz ilgili tarafa iletilmektedir. Bunun yanında, istihdam sağlayan kuruluşun web sitesi aracılığıyla elde ettiği verilerinizi kendi sistemlerine aktardığı durumlar için, aktarılan bilgilerinizle ilgili talebin gerçekleştirilmesi veri sorumlusu sıfatıyla işverenin sorumluluğundadır. İşverenin proje kapsamında imzalanan sözleşmesi bittikten sonra verilerinizi kullanmak istemesi durumunda, söz konusu işveren sizinle iletişim kurup, ayrıca izninizi talep etmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde istihdam sağlayacak kuruluşa aktarılan kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Talebiniz değerlendirildikten sonra söz konusu işveren ile imzalanan sözleşmenin devam ediyor olması halinde, bu talebiniz işverene iletilecektir. İşveren ile sözleşmemizin sona ermiş olması durumunda ise bu konuda tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

İşveren ile sözleşme süresinin sona erdiği durumda, söz konusu işveren, sistemlerimiz

aracılığıyla elde ettiği bilgilerden kendi nezdinde kendisi sorumludur. Bu bakımdan, işveren sistemleri için ileteceğiniz taleplerinizi, size dönüşümüze istinaden doğrudan istihdam sağlayacak kuruluşa iletmeniz gerekmektedir. Tarafımızın bu hususlarda sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Eğitim platformundan faydalanabilmeniz için yapılan entegrasyon kapsamında, kişisel verileriniz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Proje kapsamında görev alan sivil toplum kuruluşları ile oluşan iş ihtiyaçları kapsamında kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir.

Talep edilmesi durumunda resmi ve adli mercilere aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Veri sorumlusu olarak tarafımıza verdiğiniz kişisel verilerinizin, yurt dışında yerleşik olan veya yurt dışı menşeili istihdam sağlayacak iş verenler ile paylaşılması durumunda yurt dışına aktarımı yapılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

Yukarıda bahsi geçen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için gerekli olan idari ve teknik tedbirler tarafımızdan alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Kişisel veriler kaydolduktan itibaren 5 yıl süre ile saklanmaktadır. Kişisel veriler;

 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalması,

 • Veri sahibi ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

 • Kanunun 11 inci maddesi gereği veri sahibi ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel

  verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilmesi,

 • Kişisel Verileri Koruma Kurumunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

durumlarında, ilgili kişinin talebi üzerine tarafımızdan silinir; yok edilir ya da re’sen silinir; yok edilir veya anonim hale getirilir.

HAKLARINIZ

KVKK ilgili maddeleri gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz

ile ilgili;

 • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etmek,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

  kullanılmadığı öğrenmek,

 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını

  öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Bununla beraber GDPR uyumluluğu kapsamında kullanıcılar istekleri doğrultusunda;

 • Sistemimizde kaydedilen verilerinize erişim hakkına sahipsiniz.

 • Belirli koşullar altında, verilerinizi kullanma ve işleme koymalarına kısıtlama getirme

  hakkına sahipsiniz. Bu durumda, kullanıcının verileri kaydedilebilir, ancak herhangi bir

  amaçla kullanılamaz.

 • Verilerinizi makine tarafından okunabilir ve insan tarafından okunabilir biçimlerde

  isteme hakkına sahipsiniz. Bu verileri, uygun gördüğünüz herhangi bir şekilde kullanabilir ve hatta başka bir veri sorumlusuna aktarabilirsiniz.

Kişisel çıkarları içeren kişisel verilerin kullanımına itiraz etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, verilerin belirli bir şekilde kullanımına itiraz edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle teslim etmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre veri sahibi başvurusunun farklı yöntemlerle yapılmasını talep etme hakkımız saklıdır. Tarafımızdan talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi,

aranmanız gibi) istenebilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi, Dikmen Caddesi, No: 12 PK: 06420 Çankaya / ANKARA 0312 415 29 00